Główny Autoryzowany Importer
produktów Texaco w Polsce
Motex 2T-SX

Motex 2T-SX

Opis

Motex 2T-SX jest syntetycznym olejem do silników dwusuwowych, zestawionym przy użyciu syntetycznych, estrowych olejów bazowych oraz specjalnych pakietów dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości popiołów spełniających wymagania związane z wysoką temperaturą i dużymi obciążeniami eksploatacyjnymi nowoczesnych silników wyścigowych. Syntetyczne składniki oleju Motex 2T-SX znacząco zmniejszają zjawisko dymienia. Wyjątkowe właściwości oleju Motex 2T-SX potwierdzone zostały w wyścigowych silnikach Rotax 125 cc oraz silnikach pił łańcuchowych Husqvarna.

Zalety
Olej zapewnia doskonałą ochronę silnika przed rdzą, korozją,  zużyciem, blokowaniem przewodów wylotowych, zakleszczaniem się pierścieni i tworzeniem żywic nawet w najcięższych warunkach pracy dwusuwowych silników wyścigowych.  Może być stosowany w dwusuwowych silnikach wyścigowych oraz dwusuwowych silnikach profesjonalnych pił łańcuchowych. Unikalna technologia niskopopiołowych dodatków uszlachetniających zastosowanych w oleju Motex 2T-SX przyczynia się do znacznie lepszej ochrony przed tworzeniem się osadów na katalizatorach niż ma to miejsce w przypadku typowych olejów syntetycznych do silników dwusuwowych. Ponadto Motex 2T-SX charakteryzuje się wyjątkową płynnością w niskich temperaturach, przydatną podczas stosowania w dwusuwowych silnikach pojazdów śnieżnych.

Zastosowanie
Motex 2T-SX należy mieszać z paliwem w stosunku 1:50, w przypadku jednak, gdy producent silnika zaleca inny stosunek mieszania, należy stosować się do jego wskazówek w tym zakresie. Motex 2T-SX może być stosowany w silnikach smarowanych mieszanką paliwa, jak również smarowanych układem wtryskowego dozowania oleju. W przeciwieństwie do niektórych tradycyjnych olejów do dwusuwowych silników wyścigowych, Motex 2T-SX nie wymaga specjalnych zabiegów po zmieszaniu z paliwem.

Bezpieczeństwo użytkowania
Zasady bezpiecznego użytkowania produktu podano w Karcie Bezpieczeństwa.

Dostępne pojemności
1l

Olej Motex 2T-SX spełnia wymagania następujących norm:
API TC
JASO FC/FD
ISO-L-EGD
Husqvarna HVA 346, 372 (piły łańcuchowe)
Rotax 253 cc (pojazdy śnieżne)

Motex 2T-SX Jednostka Wielkość
Barwa - zielona
Gęstość w temp. 15º C kg /l 0,888
Temperatura zapłonu PM º C 80
Temperatura płynięcia º C - 42
Lepkość kinem. w temp. 40º C mm2/s 51
Lepkość kinem. w temp. 100ºC mm2/s 8,6
Popiół siarczanowy % m. 0,08

* - pola wymagane